Politica de confidenţialitate

SC ÎNCĂRCĂRI PUNCT RO SRL (www.încărcări.ro),  este înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 33303 (având scopurile „reclamă, marketing şi publicitate” şi „servicii de comunicaţii electronice”).

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, incarcari.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situaţia contului de pe încărcări.ro, informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing şi publicitate, statistică.

Astfel, încărcări.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Încărcări.ro nu promovează SPAM-ul.  Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.încărcări.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

De asemenea, SC ÎNCĂRCĂRI PUNCT RO SRL va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informaţii sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a produselor şi serviciilor noastre, asiguratori.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Poliţie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa:  Iaşi, Str. Vitejilor nr. 3, Bl. H3,  Parter, Ap. 3,  Cod: 700410

 Link-uri utile:

Despre politica de confidentialitate a Google

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Număr infochiosk: 846704878027 

Contact